Zbyňous Homepage
Zbyňous Homepage > Botanika > Rostliny v okolí Metylovic v od roku 1991-2002 > Epilog

Epilog


Práce byla v roce 1994 přihlášena do školního kola Studentské tvůrčí soutěže, známé jako SOČ v odvětví Botanika. Předsedal tomu prof. Král. Jelikož jsem byl jediný zúčastněný, hlavní výhra mě nemohla minout. Byla to pěkně animovaná kniha Rostliny. Zde vidíte posudek práce a tady se můžete podívat na potvrzení výhry.

Jak šel čas, byla práce předána vedoucí přírodovědného oddělení Muzea Beskyd RnDr. Aleně Hájkové, která udělala posudek. Mimo chvály zde uváděla jisté pochybnosti ohledně některých druhů - kruštíku Muellerova, kruštíku modrofiálového a vemeníku zelenavého. Jak čas ukázal, kruštík Muellerův byl špatně určen, jednalo se o kruštík polabský, jehož rozšíření nebylo přesně známé. Rostliny byly evidovány např. v okolí Bruzovic, poději nalezeny dvě rostliny kolem horního toku Olešné. Kruštík modrofialový byl určen správně, jednalo se o prvou lokalitu v okrese F-M, bylo nalezeno na Kůtách cca 10 kusů. Později nalezena další lokalita s 70 kvetoucími kusy na Čupku. Vemeník zelenavý nebyl dlouho na lokalitě nalezen, nejbližší lokalita je 15 km vzdálená Tichanovská hůrka. Z historických pramenů [Weber] bylo zjištěno, že se tento druh zde vyskytoval. Porovnání fotografií s rostlinami z lokality Hády můžu říct, že se jednalo opravdu o vemeník zelenavý.

Po školním kole SOČ jsem se dostal do oblastního kola, které se konalo na vysněné VŠB v Ostravě. Zde jsem byl přeřazen z kategorie Botanika do kategorie Ochrana a tvorba životního prostředí. Zde jsem jako velké ucho bojoval o vítězství a nakonec obsadil 3. místo (za nějakým týpkem s ropuchama a za týpkem s nějakými střevlíky nebo jinými šestinohými potvorami) a odnesl si knihu o zdravém vaření.

Jak šel čas člověk nalézal stále více lokalit s různými chráněnými rostlinami. šlo o okrotice, vstavače, kruštíky,... Bohužel hodně lokalit zanikalo. Louky s orchidejemi zarůstaly, protože je nikdo nekosil, z luk s vemeníky se staly parcely, na louce s mečíky se stalo místní motokrosové závodiště a les s okroticemi byl částečně pokácen. Vše plyne. Snad jednou se zase projdu po louce, kde kvetou orchideje, kde člověk zapomene na své problémy a trápeni.