Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny 2007 > Bílé Karpaty - PP Dráhy a PP Dolnoněmčanské louky

Bílé Karpaty - PP Dráhy a PP Dolnoněmčanské loukyJednoho květnového dne jsme se s Najdri a Raďasem sebrali a vyrazili směr Bíle Karpaty za orchidejemi. Namířeno jsme měli do PP Dolnoněmčanské louky a PP Dráhy.Počasí nám přálo a nalezli jsme řadu vzácných a ohrožených druhů, hlavně orchidejovitých. Jednalo se o vstavač mužský, vstavač vojenský, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý, pětiprstku žežulník, okrotice dlouholistá, prstnatec bezový, hlavinka horská, kosatec trávolistý, sasanka lesní a mnoho dalších druhů.
Po návratu jsem vyfotili k završení okrotici bílou na lokalitě v Brně.


Zde se můžete podívat na všechny fotky ve Fotogalerii.