Zbyňousovy stránky
Home > Botanika > Rostliny v okolí Metylovic v od roku 1991-2002 > Chronologie

Chronologie

Zde jsou mé poznámky ohledně nálezu rostlin v dané oblasti. Později byly tyto lokality procházeny, ale už bez poznámek, něco ve formě pouze Tabulky.


ROK 1991

A1
15.10.1991 - Prvá prohlídka lokality.
Hořec tolitovitý-3 ks u chalupy blízko dětského hřiště, 4,5cm východně od kóty 1868; 5 ks na cestě od Zlaté studny směrem k rozcestí, 4cm jihozápadně od kóty 1927.
Jalovec obecný-1 ks v modřínovém mlází u pravého horního rohu louky kóty 1926. Exemplář má výšku 20cm.
Barvínek menší-na cestě se nalézá jeden 10cm kus; druhý kus se vyskytuje 10m od prvního, má rozměry 10x15 m; oba kusy se vyskytují 6cm jižně od kóty 1736.

16.10.1991-nákres 1 mapy.

A2

14.4.1991 - první prohlídka Kůt
Lýkovec jedovatý – 5 ks kvetoucích a 8 ks nekvetoucích v lesíku.
Kýchavice bílá Lobelova – 50 ks v lesíku u lýkovců.

15.4 - 2.6.1991 - další prohlídky regionu.
Lýkovec jedovatý -10 ks kvetoucích, 7 nekvetoucích; z toho 2 pod dráty vysokého napětí, 1 u potoka, ostatní v lesíku roztroušeně, 2 ks na slatiništi.
Kýchavice bílá Lobelova – 120 ks na slatiništi na Kůtách.

3.6.1991
Prstnatec májový - 1 kvetoucí kus na okraji slatinné louky na Kůtách, 10 m od chodníku pod dráty vysokého napětí.

10.6.1991
Orlíček planý – 4 ks, 8 nekvetoucích u úlu.

15.8.1991
Objeven Kamenný pramen. Je to pramen s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého. Díky tomu jsou větvičky v tomto prameni obalené vrstvou CaCO3. Vrstva větviček je asi 30 cm.

ROK 1992

A1

24.5.1992 - Prohlídka toku potoka 2cm od kóty 1914.
Vstavač mužský – 4 ks na pravém břehu v 1/3 potoka, který se nachází 2cm od kóty 1914. Jeden v blízkosti 1. rostliny (nekvetoucí).
Bradáček vejčitý-20 ks kvetoucích a 10 ks nekvetoucích 10m po toku potoka od naleziště vstavače mužského.

1.6.1992 - další prohlídka regionu.
Bradáček vejčitý – 1 ks kvetoucí v lesíku u cestičky, 5m od západního cípu louky č. 1918.

13.6.1992
Vemeník dvoulistý – 5 ks kvetoucích a 3ks nekvetoucí, 2cm od kóty 1726 jižně, 5m od dubu, který je hned u cesty.

23.6.1992
Vemeník dvoulistý – asi 120 ks kvetoucích a asi 150 ks nekvetoucích, rostliny se nalézají kolem kóty 1917, vyskytují se v březovém lese a ve vřesovišti na pasece na suchých písčitých půdách. Zatím dosti rozsáhlá lokalita, avšak už hodně zdevastovaná tvorbou polí a meliorací.
Hruštička prostřední - 17 rostlin, které se vyskytují v prosvětlených březových lesích s vemeníkem dvoulistým.

30.7.1992
Náprstník červený – 25 ks na pasece, která vznikla vyřezáním lesa, 3cm jižně od kóty 1927; 15 ks u chalupy blízko Areálu her, 4,5 cm vpravo od kóty 1868.
Náprstník bělokvětý – 6 ks na pasece, 3cm jižně od kóty 1927; 4 ks u chalupy blízko Areálu her, 4,5cm východně od kóty 1868.

8.8.1992
Náprstník červený – 1 ks na cestě, která se napojuje na cestu od Zlaté studny k rozcestí, 4cm jihozápadně od kóty 1927.

ROK 1993

20.3.1993
Lokalita vemeníku dosti zdevastovaná vyvracenými stromy a polámanými větvemi. Vemeník se neobjevil, bradáček rovněž.

13.4.1993
Jalovec obecný od pravého horního rohu louky znovu nalezen. Vyskytuje se 5m od rozdvojeného stromu, který roste v ohbí lesa.

10.5.1993
Průzkum oblasti; bradáčky už povyrostly, stejně jako vemeníky, 3 ze vstavačů už kvetou.
Objeven další kvetoucí vstavač mužský u nory v blízkosti dalších. Celkem dospělých je 5.

14.5.1993 - Prohlídka oblasti kolem Olešné.
V lokalitě vstavače mužského jsou celkem 3 kvetoucí vstavače a 9 nekvetoucích. Byl objeven také neznámý vstavač, který na 100% není mužský (bledý?). Jeden bradáček už kvetl, ale ostatní ne.
Bradáček vejčitý – v této lokalitě je jich zde asi 25.

ROK 1994

28.3.1994
lýkovec/a1

8.7.1994
mečík střechovitý/a1

25.7.1994
kruštík modrofialový/a2-Kůty

ROK 1995

22.5.1995
Vemeník dvoulistý – nad starou vrbou; cca 5 ks kvet., 5 ks nekvet.
Prstnatec májový - u vodárenského zdroje vody II.stupně;1 ks mezi olšemi.

23.6.1995 - Lok. Chatová osada
Vstavač mužský – cca 20 ks
Bradaček vejčitý – cca 10 ks
Okrotice dlouholistá – cca 10 ks. (viz. 12. 7. 1995)
Lýkovec jedovatý – cca 5 ks
Vstavač mužský – do 50 ks – cestou kolem vodojemu k pískovnám
Vstavač mužský – nad 100 ks – po modré značce od pískoven.(vpravo)
Kůty: Hlístník hnízdák – 1 ks , 5 m od lavičky.

30.6.1995
Vemeník dvoulistý kvetl na lokalitě Břízky v počtu asi 100 ks.

12.7.1995- CHATOVÁ OSADA
Okrotice byla odkvetlá, celkem 50 ks ,kvetlo 35 ks.
Kruštík širolistý (1)
Kruštík modrofialový (1)
Vstavač mužský(1).
Kruštík modrofialový – cca 30 kvetoucích (ještě nekvetly) rostlin. Možný je rozsáhlejší výskyt v okolních bukovo-javorovo-jedlových lesích. Na Kůtách kvete 1 exemplář, který kvetl v roce 1992.

5.8.1995
Na Kůtách kvetly 4 ks kruštíku modrofialového.

ROK 1996

4.6.1996
Lokalita Čupek: 40 kvetoucích Orchis mascula, z toho 10 u cesty. Dále asi 5 kvetoucích ks Listera ovata na této lokalitě.
Lokalita Chatová osada:40 kvetoucích Cephalanthera damasonium, nekvetoucích nepočítáno (záměna s Polygonatum). V blízkosti 1 kvet. Orchis mascula + několik Daphne mezereum, směrem k chatové osadě 10 kvet. Cephalanthera damasonium + 2 kvet. O. mascula + několik Daphne. U zbořené chaty 20 kvet. Neottia nidus-avis. Na východ od většího nal. Cep. dam. 50 kvet. Neottia.

6.6.1996
2 kvet. O. mascula nad loukou, menší naleziště C. damasonium asi 25 kvet, větší někdo škube. Na kůtách 2 kvet. N. nidus-avis.

16.6.1996
Na Kůtách celkově 15 Neottia nidus-avis.

26.6.1996 - Lokalita Břízky
Platanthera bifolia - asi 100 kvet. kusů. Větší počet na dolní části oblasti.
Lokalita Vlček: Nalezeno pouze na horní části 4 kvet. Kusy Platanthera bifolia, na spodní 3.

30.6.1996
Lokalita Olešná: Epipactis albensis - nalezeny 2 ks na lokalitě.

ROK 1998

14.5.1998
U chatové osady v lese kvetl 1 vstavač, 3 Cephalanthera longifolia kvetoucí+2nekvetoucí, Cephalanthera dam. ještě nekvetla. Pod okroticemi 3+1 kvetoucí vstavač. Hlístníků asi 10 za okroticemi. Na Čupku asi 25 vstavačů, z toho většina u cesty(12), u sosny pouze 4 , u Pískoven ve svahu 75-100 kvet., pod Čupkem v zahradě asi 75. Za Čihadlem po levé straně pravděpodobně nová lokalita v zahradě.

24.5.1998
V Plankovém lese kvetou 3 vstavače. Směrem na Frýdlant nová lokalita vstavačů (asi 20 ks), dále v zahradě 2 ks a v sadu 50 – 100 ks.

30.5.1998
U Místeckého lesa nalezeno 42 kvetoucích Dactyrhozia majalis, z toho jen 3 pod cestou. Listera ovata hojně na louce i v lese. Pravděpodobně možnost většího výskytu, jelikož prstnatec už odkvétal.

10.7.1998
Za Plankovými kvetlo 6 Gladiolus imbricatus.

ROK 1999

23.3.1999
Lokalita mečíků zdevastována motorkáři.

15.5.1999
V lokalitě pod Čupkem bylo kolem šedesati vstavačů, Na Čupku u cesty osm kvetoucích kusů, ve smrčcích pouze 2. V chatové osadě 7 vstavačů, na místě…(doplním)

ROK 2002

18.5.2002
Na Kůtach D. majalis nenalezen. Pouze jeden A. vulgaris. Lokalita kacením stromu docela zachovalá. P.chloranta nenalezen, blízky výsek. U pískoven pouze 2 kvetoucí a 3 umírající O. mascula.U sosny 1 kvetoucí, Pod Čupkem 5 kvetoucích ve svahu, z toho jeden u cesty. Platanthera neevidována.