Zbyňous Homepage
Zbyňous Homepage > Opály > Broušení opálů II. - tápání

Broušení opálů II. - tápání

Ačkoliv jsem měl brusku s možnosti transformace na leštičku (vlastní výroby samozřejmě), dva kotouče na broušení a lešticí prášek, hned bylo jasné, že to nebude to pravé ořechové. Nastalo několik problémů:

  • Kotouče mají malou šířku, práce s nimi je problematická, nešly brousit větší plochy. 
  • Kotouče, které mám, brousí dobře za sucha, za mokra je však úbytek horentní. A dovedete si představit broušení za sucha, kdy je všude kolem prach z vápence a opálu, z toho by byla silikóza jak vyšitá.
  • Bruska Proxxon má minimální otáčky 3000 za minutu, což je velmi mnoho, kamenu  při broušení ubývá velmi hodně a při broušení za mokra můžete začít znovu malovat :-) .
Takže jsem se vrhl na studium internetu a pustil do následných úprav.

Řezání kamenů - zde jsem upgradoval svou brusku čínské výroby, která měla problém s prachem a vypínala se, za univerzální brusku Dremell, s prodlouženou hřídelí. Tato modifikace umožňuje flexibilnější manipulaci s řezným kotoučem, o regulaci otáček ani nemluvě.


Brusné kotouče -  zde jsem vyměnil na flexibilní kotouče Nova v gridu 100, 200, 300 a 600. Tyto kotouče  mají šířku 2 palce, což umožňuje hladké broušení větších ploch. Jelikož při hrubém opracování, kdy je potřeba kamenu dát základní tvar, docházelo ke značnému opotřebení kotoučů, dokoupil jsem velký diamantový kotouč šířky 2,5 palce a gridu 180.

Bruska č. 1
V první modifikaci byla upravena rychlost stávající brusky Proxxon. Po analýze regulace otáček (jedná se o klasickou regulaci s triakem) byla modifikována regulace potenciometrem. Regulace však nebyla dostatečná, při malých otáčkách bruska ztratila (kupodivu) výhon a při tlaku kamene na brusný kotouč se bruska velice snadno zastavovala nebo otáčky kolísaly.

Bruska byla modifikována na vodní broušení s flexibilními kotouči Nova.
Když se modifikace elektronického řízení otáček jevilo jako nedostatečné, další modifikace byla snížení otáček poklesem napětí. Při elektronickém řízení otáček triakem dochází k spínání proudu v určité fázi sinusového střídavého proudu motoru. Výkon je vždy úměrný celkové ploše periody signálu.  Pokud je proud sepnut příliš brzo, zůstává jen počáteční část sinusovky, tudíž v časovém průběhu proudu zůstávají jen vysoké úzké špičky proudu pro motor. To má za příčinu problém v plynulosti chodu motoru brusky (náběh, brzdění) a také problémy s rušením elektromagnetické kompatibility.

Proto další modifikace byla logická, snížit výkon a otáčky snížením vstupního napětí. K tomu byl použit autotransformátor. Bylo dosaženo asi 5 otáček/sekundu se vstupním napětím 75 V . Tímto způsobem napětím bylo dosaženo plynulejších otáček.

Bruska č. 2
Další možnost byla vytvořit pomaluběžnou leštičku. K tomu posloužil motor ze stěračů, s 40 otáčkami za minutu. Tímto lze leštit kameny docela dlouho, ač kvalitně, na broušení se to ovšem zcela nehodí.